Seminaras pagal projekto „Politikos priemonių, skatinančių atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos (vėsumos) gamybai, formavimas ES šalyse“ vykdomo pagal „Pažangi energetika Europai“ programą.

Data

18 rugsėjo, 2009

Organizatorius

Lietuvos energetikos institutas

Vieta

Lietuvos energetikos institutas (Breslaujos g. 3, Kaunas), Lietuva

SEMINARO PROGRAMA

9.45 – 10.00       Dalyvių registracija

10.00 – 10.20     RES-H Policy projekto pristatymas

10.20 – 10.40     Lietuvos šilumos rinkos struktūra

10.40 – 11.00     Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo šilumos gamybai esamos būklės analizė

11.00 – 11.20     Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo šilumos gamybai potencialas Lietuvoje

11.20 – 11.40     Kavos pertraukėlė

11.40 – 12.00     Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo šilumos gamybai plėtros scenarijai

12.00 – 12.20     Scenarijų modeliavimas „iš viršaus į apačią" (angl. top-down) metodu. Modelis. Rezultatai

12.20 – 12.40     Scenarijų modeliavimas „iš apačios į viršų" (angl. bottom-up) metodu. Modelis. Rezultatai

12.40 – 13.20     Diskusijos. Išvados

13.20 – 14.20     Pietūs

 

 PRANEŠIMAI:
Politikos priemonių, skatinančių atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos (vėsumos) gamybai, formavimas ES šalyse.pdf Politikos priemonių, skatinančių atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos (vėsumos) gamybai, formavimas ES šalyse.pdf (111.54 KB)
Dr. R. Gatautis, Lietuvos energetikos institutas
Lietuvos šilumos rinkos struktūra.pdf Lietuvos šilumos rinkos struktūra.pdf (180.89 KB)
Dr. R. Gatautis, Lietuvos energetikos institutas
Atsinaujinanciuju ištekliu panaudojimas ir potencialai.pdf Atsinaujinanciuju ištekliu panaudojimas ir potencialai.pdf (363.43 KB)
Dalius Tarvydas, Lietuvos energetikos institutas
Siulomos AEI-Š/V paramos priemones Lietuvoje.pdf Siulomos AEI-Š/V paramos priemones Lietuvoje.pdf (234.74 KB)
Inga Konstantinaviciute, Lietuvos energetikos institutas
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo šilumos gamybai scenarijai.pdf Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo šilumos gamybai scenarijai.pdf (207.61 KB)
Dr. R. Gatautis, Lietuvos energetikos institutas
Individualių gyvenamųjų namų šildymas: raidos modeliavimas ir skatinimo priemonių įtaka.pdf Individualių gyvenamųjų namų šildymas: raidos modeliavimas ir skatinimo priemonių įtaka.pdf (439.40 KB)
Vidas Lekavičius, Lietuvos energetikos institutas