Konferencija „Ekstremali Lietuvos energetikos būklė“

Data

27 sausio, 2009

Organizatorius

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas

Vieta

Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, Vilnius, Lietuva

PROGRAMA
10.00-10.15 KONFERENCIJOS ATIDARYMAS
                       Akad. Zenonas Rokus Rudzikas, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas
                       Dr. Zigmas Vaišvila, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo pirmininkas,
                       Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo Akto signataras

10.15-10.30 Globalios klimato kaitos ir lokalinės Ignalinos AE problemos
                       Akad. Zenonas Rokus Rudzikas

10.30-10.50 Lietuvos energetika po 2009 m.
                      Dr. Arvydas Galinis, Lietuvos energetikos institutas

10.50-11.05 Europos ekonomikos atkūrimo, augimo ir darbo vietų kūrimo plano bei kitos ES priemonės,
                       Europos komisijos pozicija siekiant išvengti Lietuvos energetikos krizės, uždarius Ignalinos AE 2009 m. pabaigoje

                       Kęstutis Sadauskas, Europos komisijos atstovas Lietuvoje

11.05-11.20 Lietuvos Seimo nuostatos dėl Nacionalinės energetikos strategijos ir jos įgyvendinimo
                       Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas Česlovas Vytautas Stankevičius

11.20-11.40 Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimas ir Vyriausybės pasirengimas bei priemonės likviduoti
                       elektros energijos trūkumą ir Visagino gyventojų įdarbinimo bei socialines problemas 2009 m. pabaigoje, uždarius Ignalinos AE

                       Dainius Kreivys, Lietuvos Respublikos ūkio ministras

11.40-11.55 Europos Sąjungos ir Lietuvos santykiai dėl priešlaikinio Ignalinos AE uždarymo ir Lietuvos perspektyvos 
                       apsirūpinti dujomis

                       Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atstovas

11.55-12.10 Alternatyvių elektros energijos šaltinių padėtis ir perspektyvos Lietuvoje
                       Jonas Šimėnas, Lietuvos Respublikos Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, Lietuvos Nepriklausomos
                       valstybės atstatymo Akto signataras

12.10-12.25 Ignalinos AE sauga – apsauginio gaubto (konteinmento) problema
                       Prof. habil. dr. Eugenijus Ušpuras, Lietuvos energetikos instituto direktorius

12.25-12.40 Ignalinos AE saugumas ir veiklos perspektyvos
                       Gytis Maksimovas, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkas

12.40-13.00 KAVOS PERTRAUKA

13.00-13.15 LEO LT pasirengimas naujos AE statybai – priimti sprendimai, pritraukti finansai, projekto būklė ir perspektyvos
                       Gintautas Mažeika, Nacionalinės elektros energetikos bendrovės AB LEO LT valdybos pirmininkas ir vyriausiasis
                       vykdomasis pareigūnas

13.15-13.30 Lietuvos aprūpinimo dujomis galimybės ir perspektyvos
                       Viktoras Valentukevičius, AB „Lietuvos dujos" generalinis direktorius

13.30-13.50 Ignalinos AE eksploatavimo perspektyvos, pasiruošimas uždaryti ir Visagino problemos, uždarius IAE
                       Viktoras Ševaldinas, Ignalinos AE generalinis direktorius

13.50-14.05 Lietuvos energetinis saugumas
                       Prof. habil. dr. Juozas Augutis, Vytauto Didžiojo universiteto prorektorius

14.05-14.15 Grėsmių Baltijos jūroje retrospektyva
                       Prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius, LMA Technikos mokslų skyriaus pirmininkas

14.15-14.25 Drūkšių ežero eksploatavimo patirtis ir Neries baseino perspektyvos naujosios Baltarusijos AE statybos atveju
                       Dr. Romas Pakalnis, Botanikos instituto Kraštovaizdžio ekologijos laboratorijos vadovas, Lietuvos Persitvarkymo
                       Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys

14.25-14.45 Lietuvos energetinė izoliacija ir jos įveikimas
                       Dr. Zigmas Vaišvila

14.45-15.00 REZOLIUCIJŲ PRIĖMIMAS

PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA
Globalios klimato kaitos ir lokalios Ignalinos AE problemos.pdf Globalios klimato kaitos ir lokalios Ignalinos AE problemos.pdf, Akad.Zenonas Rokus Rudzikas, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas
Lietuvos energetika po 2009 m.ppt Lietuvos energetika po 2009 m.ppt, Dr. Arvydas Galinis, Lietuvos energetikos institutas

Kiti renginiai