Diskusija „Darnios energetikos vizija Lietuvai 2050“

Data

18 gruodžio, 2008

Organizatorius

Seimo Aplinkos apsaugos komitetas ir Seimo Europos informacijos biuras

Vieta

Seimo Europos informacijos biuras, Lietuva

Jungtinių
Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijos, vykusios 2008
m.gruodžio 1-12 dienomis Poznanėje rezultatus diskusijoje pristatė Aplinkos
ministerijos Klimato kaitos skyriaus vedėja Stasilė Znutienė. Ji informavo ir
apie Europos Vadovų tarybos sprendimus dėl Klimato kaitos ir energetikos paketo
bei Lietuvos dėl šio paketo gautas išlygas, taip pat pristatė kitus ES teisės
aktus ir jų projektus, reguliuojančius klimato kaitą bendrai, ir
atsinaujinančius energijos šaltinius (AEŠ) konkrečiai.

Bendrijos
"Atgaja" pirmininkas Saulius Pikšrys diskusijos dalyvius informavo apie Vidurio
ir Rytų Europos Plėtros Bankų Stebėjimo Tinklo (CEE Bankwatch Network) parengtą
"Darnios energetikos viziją Lietuvai 2050". Ši vizija numato galimą energijos
poreikių prognozę iki 2050 metų, atsisakant iškastinio kuro ir branduolinės
energijos.

Viešnia
iš Latvijos, Žaliųjų judėjimo pirmininkė Alda Ozola-Matule papasakojo apie
Latvijos energetinės rinkos situaciją, nacionalinę energetikos strategiją ir
darnios energetikos iniciatyvas Latvijoje. Kalbėdama apie bendradarbiavimą su
Lietuva statant naują atominę elektrinę, pranešėja paminėjo neigiamą visuomenės
nuomonę šiuo klausimu.

Lietuvos
Energijos konsultantų asociacijos direktorius Martynas Nagevičius kalbėjo apie
vadinamąją "žaliąją investavimo schemą" ir galimybę gauti iš jos pajamų tokioms
svarbioms sritims kaip namų renovacija, naujų AEŠ rėmimas. Per 2008-2012 už
nustatytų taršos normų  pardavimą Lietuva galėtų uždirbti 350- 1040 mln.
eurų. Jis įvertino Lietuvos pasirengimą vykdyti Kioto protokole įtvirtintus įsipareigojimus,
pasiūlydamas veiksmus, kurių reikėtų imtis artimiausiu laikotarpiu, siekiant
juos įvykdyti.

LR
Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas susirinkusiems
pasidalino įspūdžiais iš JTBKKK šalių konferencijos Poznanėje, kurio baigiamuosiuose
renginiuose jis dalyvavo kaip Lietuvos delegacijos narys. Tuo pačiu metu
Poznanėje buvo surengtas ES šalių parlamentų atstovų forumas atsinaujinančių
energijos šaltinių klausimais. Apie svarbiausias jame nuskambėjusias idėjas –
Baltijos ir Viduržemio jūrų regionų atsinaujinančios energijos tiekimo "žiedus",
pasiūlymą iki 2050 metų pasiekti šimtaprocentinį vien tik AEŠ naudojimą ir kt.
– komiteto pirmininkas  J.Šimėnas informavo diskusijos dalyvius.

Europos
informacijos biure įvykusi diskusija sukėlė didelį susidomėjimą- joje dalyvavo
virš 80 įvairių institucijų, nevyriausybinių organizacijų , žiniasklaidos
atstovų, Seimo narių iš skirtingų komitetų. Nuskambėjo pasiūlymai tobulinti
arba sukurti naujus energetikos sritį reguliuojančius teisės aktus, Danijos
pavyzdžiu įvesti iškastinio kuro mokestį, sukurti nacionalinius fondus AEŠ
skatinimui, sukurti tarpžinybinę ministerijų vadovų lygio instituciją arba
darbo grupę prie Seimo, pasitelkiant mokslo institucijų atstovus, tam kad būtų
kuo greičiau pasiūlyti konkretūs sprendimai.

 

DISKUSIJOS MEDŽIAGA:

ikrcfi17475.jpg