Seminaras „Biomasės ir kitų kuro rūšių mišinių deginimas“

Data

30 rugsėjo, 2008

Organizatorius

Lietuvos energetikos institutas

Vieta

Lietuvos energetikos institutas (Breslaujos g. 3, Kaunas), Lietuva

Seminaro tikslai tiesiogiai susiję su Europos Sąjungos remiamu projektu „Kuro mišinių deginimas – nuo tyrimų iki praktikos: technologijos ir biomasės tiekimo techninių žinių propagavimas Centrinėje ir Rytų Europoje“ (COFITECK). Projekto tikslas – padėti Centrinės ir Rytų Europos elektros energijos ir šilumos gamintojams kompensuoti žinių trūkumą apie naujausias biomasės ir iškastinio kuro mišinių deginimo technologijas, mišinių deginimo poveikį jėgainių darbui ir kuro tiekimo grandžių optimizavimo būdus.

Pagrindinis seminaro tikslas – aptarti klausimus, susijusius su kuro mišinių deginimu ir galimų technologijų optimalų naudojimą.

Registracija vyksta iki rugsėjo 26 d.

Daugiau informacijos:
Eugenijus Perednis,
Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos 3, LT-44403 Kaunas,
Tel: (+ 370 37) 40 18 13
Mob. Tel. 8686 97925
Fax: (+ 370 37) 35 12 71
El-paštas: saule@mail.lei.lt

Kiti renginiai