Susitikimas „Dėl Apyvartinių taršos leidimų rezervo naujiems įrenginiams paskirstymo taisyklių“.

Data

15 rugsėjo, 2008

Organizatorius

LR Aplinkos ministerija

Vieta

LR Ūkio ministerija, 404 kabinetas, Lietuva