LR Seimo Ekonomikos komiteto posėdis dėl komunalinių atliekų deginimo perspektyvos Lietuvoje

Data

02 balandžio, 2008

Organizatorius

LR Seimo Ekonomikos komitetas

Vieta

LRS III rūmai, Lietuva
Pranešimą skaitė:

 

Posėdžio metu buvo konstatuota, kad Aplinkos ir Ūkio ministerijos nepakankamai ir tik formaliai vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą, Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008-2012 metų planą ir Šilumos ūkio plėtros kryptyse numatytą atliekų deginimo įrenginių statybą (Vilniuje iki 2010 m., o Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje po 2010 m.), dėl ko gali būti neįvykdyti Lietuvos įsipareigojimai Europos Sąjungai sumažinti biodegraduojančių atliekų kiekį sąvartynuose, energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių užduotys, energetinės nepriklausomybės didinimo planai ir padidės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai;
Ekonomikos komitetas nutarė pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei apsvarstyti ir paspartinti Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano, Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008-2012 metų plano ir Šilumos ūkio plėtros krypčių vykdymo eigą.