ES programos „Pažangi energetika Europai“ pristatymas

Data

22 lapkričio, 2005

Organizatorius

VĮ Energetikos agentūra, Europos Komisijos Pažangios energetikos vykdomoji agentūra

Vieta

LR ūkio ministerija, Lietuva

Registracija: registruotis galima iki š.m. lapkričio 15 d. el. paštu: e.butenas@ukmin.lt arba faksu: (8-5) 262 68 45. Telefonas pasiteiravimui: (8-5) 262 97 94.

Renginio metu bus pateikta informacija apie ES programos „Pažangi energetika Europai“ finansuojamas veiklas, formalius reikalavimus, praktinius klausimus, finansinius aspektus. Taip pat bus pristatyta Lietuvos įmonių patirtis iš įgyvendintų projektų.
Renginys vyks anglų kalba su nuosekliu vertimu į lietuvių kalbą.

Europos Komisija š.m. spalio 7 d. paskelbė trečiąjį kvietimą teikti paraiškas pagal ES programą Pažangi energetika Europai´ (Intelligent Energy-Europe). Paraiškas galima teikti iki 2006 m. sausio mėnesio pabaigos. Daugiau informacijos galima rasti oficialiame programos interneto puslapyje: http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html
Programa ko-finansuoja efektyvaus energijos vartojimo pastatuose, pramonėje ir transporte projektus, projektus, skatinančius platesnį atsinaujinančių energijos šaltinių vartojimą bei naujų vietinio ir regioninio lygio energetikos agentūrų steigimą.
Minėtos programos 2005 m. biudžetas siekia 50 milijonų eurų. Galima finansinė parama įgyvendinant programos projektus siekia 50 proc. visų projekto išlaidų, o atskirais numatytais atvejais suteikiama parama (pvz.: studijoms, tyrimams, projektų rezultatų paskleidimui) gali būti ir iki 100 proc.

PAŽANGI ENERGETIKA EUROPAI

Informacinė diena

2005 m. lapkričio 22 d., 10.00-15.00

PROGRAMA

10.00–10.15
Sveikinimo žodis ir įžanga – Vilija Kraučelienė, Energetikos agentūros Integracijos ir ryšių su užsieniu skyriaus viršininkė
10.15–13.15
Kvietimas teikti pasiūlymus 2005 – Krzysztof Gierulski, Pažangios energetikos vykdomoji agentūra, Briuselis (bus nuoseklus vertimas):

 • a. Veiksmų grupių paaiškinimas (1 grupė, 2 grupė, 3 grupė)
 • b. Prioritetai (pagrindiniai vertikalūs ir horizontalūs veiksmai, 1/2 grupės)
  • PVV 1, 2, 3, 4 (efektyvaus energijos vartojimo pastatuose didinimas, komunalinio ūkio pastatų atnaujinimas, novatoriškų principų taikymas pramonėje, energiją taupantys įrenginiai ir gaminiai)
  • PVV 5, 6, 7 (elektros energijos ir šilumos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius)
  • PVV 8, 9 (alternatyvių transporto priemonių skatinimas, taupaus energijos vartojimo transporte skatinimo priemonės, vietinių agentūrų transporto srityje stiprinimas)
  • PHV 1, 2 (darnios energetikos bendruomenės, principas Mąstyk globaliai, veik lokaliai´, naujų vietinių ir regioninių energetikos agentūrų kūrimas)
  • PHV 3, 4, 5 (finansavimo mechanizmai ir lengvatos, stebėsena ir vertinimas, platinimas ir rėmimas)
 • c. Formalūs reikalavimai: kas gali kreiptis, esminiai reikalavimai, paraiškų formos, terminai, kt.
 • d. Praktiniai klausimai: atrankos ir nugalėtojo išrinkimo kriterijai (kaip pagerinti savo galimybes laimėti projektą)
 • e. Finansiniai aspektai (sąnaudų modeliai, praktiniai pavyzdžiai iš šiuo metu įgyvendinamų projektų, dengiamos ir nedengtinos išlaidos, išlaidų kategorijų aiškinimas, banko garantijos, mokėjimai, auditai, bendros klaidos)
 • f. Diskusijos
13.15–13.35
Pertrauka
13.35–14.10
Patirtis iš įgyvendintų projektų – 2 projektų atstovai:

 • Dr. Kęstutis Buinevičius, Kauno regioninė energetikos agentūra
 • Lietuvos energetikos instituto atstovas
14.10–15.00
Diskusijos (su personalinių konsultacijų galimybe)