Respublikinė mokslinė konferencija „PASTATŲ INŽINERINĖS SISTEMOS“

Data

24 balandžio, 2008

Organizatorius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos fakultetas

Vieta

Vilnius, Lietuva

Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos fakultetas kviečia dalyvauti kasmetinėje respublikinėje mokslinėje konferencijoje "Pastatų inžinerinės sistemos", kuri vyks 2008 m. balandžio 24-25 dienomis

Vieta: Litexpo rūmuose (Laisvės pr. 5), Vilniuje

Konferencijos tikslas:
suteikti galimybę magistrantams, mokslininkams ir gamybininkams supažindinti klausytojus su rezultatais, gautais atliekant mokslinius-gamybinius tiriamuosius darbus pastatų inžinerinių sistemų srityje.
Konferencijos pranešėjai: dėstytojai, doktorantai, magistrantai, socialiniai partneriai.


Kryptys:

                                          A                                      B
 • Pastatų šilumos poreikiai
 • Šildymas
 • Vėdinimas, kondicionavimas
 • Šilumos tiekimas
 • Šildymo katilinės
 • Kitos pastatų inžinerinių sistemų problemos

 

 • Vandens tiekimas
 • Nuotekų šalinimas
 • Vandens ruošimas
 • Nuotekų valymas
 • Vandentvarkos ūkio valdymas

Dalyvių registracija

Norinčius dalyvauti konferencijoje, prašome užpildyti pirminės registracijos formą, parašyti pranešimo pavadinimą ir tai išsiųsti organizacinio komiteto sekretorėms iki 2008 m. sausio 07 d. paštu ar el. paštu A krypties marg@ap.vgtu.lt, B krypties vk@ap.vgtu.lt.
Sudarius konferencijos tvarkaraštį, suinteresuotiems asmenims iki 2008 m. balandžio 07 d. bus nusiųstas kvietimas su konferencijos programa.


Reikalavimai straipsniams

Pranešėjai pagal būsimo pranešimo medžiagą paruošia iki 6 psl. apimties straipsnius, vadovaudamiesi „Straipsnių rengimo taisyklėmis" (autoriui užsiregistravus, jos bus nusiųstos iki 2008 m. sausio 14 d.). Pilnai paruoštus ir sumaketuotus straipsnius atsiunčia e-paštu arba pristato CD iki 2008 m. kovo 03 d. (Saulėtekio al. 11, Aplinkos inžinerijos fak. 2408 kab. A krypties ir 2419 kab. B krypties).
Pagal turinį ir kokybę mokslinio komiteto atrinkti straipsniai bus pasiūlyti konferencijai (kaip 10 min. pranešimai) (autoriams apie tai bus pranešta iki 2008 m. kovo 25 d.) ir atspausdinti konferencijos medžiagos rinkinyje.