projekto „ŠT įmonių darbuotojų mokymas“ baigiamasis seminaras

Data

26 gegužės, 2006

Vieta

Lietuva

Š.m. gegužės 26 d. įvyko paskutinis mokymo programos „Finansų valdymas ir apskaita“ devynių seminarų ciklas pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“. Šioje mokymo programoje dalyvavo 37 dalyviai iš šilumos tiekimo įmonių, kurie išklausė 88 akad. val. mokymo kursą šiomis temomis: „Supažindinimas su teisės aktais, susijusiais su organizacijos finansų valdymu ir apskaita“, „Mokestinė teisė“, „Vidaus kontrolės sistema ir auditas“, „Darbo užmokestis“, „Įmonės finansinė analizė ir finansinis prognozavimas“, „Investicijų valdymas – investicijų analizė ir investiciniai sprendimai“, „Bendravimo psichologija“, „Investicinių projektų ir paraiškų ES paramai gauti rengimas. Praktinių pavyzdžių analizė“, „Biudžetų sudarymas“.

rinkodalyv.jpg