Seminaras „Šilumos tiekimo sistemų būklės analizė (auditas), jų įvertinimas dėl sisteminių avarijų tikimybės“

Data

20 birželio, 2006

Organizatorius

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Vieta

viešbutis „Naujasis Vilnius“, Gintaro salėje, Lietuva

Šis seminaras organizuotass vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2006 m. sausio 23 d. Nr. 62 „Dėl komisijos sudarymo“ (38 KB)) sudarytos komisijos avarijos, įvykusios 2006 m. sausio 20 d. Telšių miesto šilumos ūkyje priežastims išnagrinėti, rekomendacijoms įgyvendinti.

Komisija, ištyrusi visas avarijos Telšių šilumos ūkyje aplinkybes, pateikė savo išvadas (Komisijos išvada (117.5 KB) Vienoje iš jų teigiama, kad siekiant šalies šilumos ūkyje sumažinti panašių avarijų tikimybę bei minimizuoti padarinius, įvykus avarijai ar sutrikimui šilumos perdavimo tinkluose, tikslinga „Atlikti šalies šilumos tiekimo sistemų auditą ir parengti rekomendacijas savivaldybėms dėl šių sistemų pertvarkymo, kad įvykus avarijai tinkluose būtų galima išvengti visiško šilumos tiekimo nutraukimo (rezerviniai šilumos gamybos pajėgumai, dubliuojančios ar žiedinės perdavimo trasos)“.

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijai ir savivaldybėms buvo pavesta atlikti šilumos tiekimo įmonių šilumos perdavimo tinklų ir inžinerinių sistemų auditą, įvertinant jų pasiruošimą avariniams įvykiams.
UAB „Termosistemų projektai“ pagal sutartį su LR Ūkio ministerija vykdo projektą „Šilumos tiekimo sistemų būklės analizė, jų įvertinimas dėl sisteminių avarijų tikimybės bei rekomendacijos savivaldybėms dėl šių sistemų tobulinimo, mažinant avaringumo galimybę“.
Šio projekto vykdymui reikalingiems duomenims surinkti apie šilumos tiekimo sistemų būklę yra parengtas klausimynas, apimantis šilumos šaltinius , šilumos perdavimo tinklus ir pastatų vidaus šildymo sistemas. Klausimynus rasite UAB „Termosistemų projektai“ interneto svetainėje www.tsp.lt.

Seminaro metu buvo aiškinamasi apie informacijos pateikimą į klausimyne suformuluotus klausimus.

PRELIMINARI SEMINARO PROGRAMA:

9.45-10.00 REGISTRACIJA
10.00-10.10 Supažindinimas su LR Ūkio ministerijos darbų programa dėl teisės aktų pataisų (Petras Urbonas (LR Ūkio ministerijos elektros ir šilumos skyriaus vyriausias specialistas))
10.15-10.25 Projekto svarba centralizuoto šilumos tiekimo sektoriui (Vytautas Stasiūnas
(LŠTA prezidentas))
10.25-10.40 Supažindinimas su vykdomu projektu (Nerijus Rasburskis (UAB „Termosistemų projektai“ direktorius))
10.45-10.15 Audito apimtis ir informacijos poreikis: šilumos energijos gamyba (Laimonas Narbutas (UAB „Termosistemų projektai“ projektų vadovas))
11.30-12.00 KAVOS PERTRAUKA
12.00-12.30 Audito apimtis ir informacijos poreikis: šilumos energijos perdavimas (Nerijus Rasburskis
(UAB „Termosistemų projektai“ direktorius))
12.30-13.00 Audito apimtis ir informacijos poreikis: šilumos energijos paskirstymas, vartojimas (Ramūnas Bankauskas (UAB „Termosistemų projektai“ projektų vadovas))

060620audito_seminar.jpg

Kiti renginiai