Konferencija „ŠALIES MOKSLO IR TECHNOLOGIJOS POTENCIALO PANAUDOJIMAS SIEKIANT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJOS ŽALIOSIOS KNYGOS APIE ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ UŽSIBRĖŽTŲ TIKSLŲ“

Data

05 liepos, 2006

Organizatorius

Seimo Europos reikalų, Ekonomikos, Aplinkos apsaugos, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetai ir Europos informacijos centras

Vieta

Seimo Europos informacijos centre (Seimo III rūmai, Gedimino pr. 53, Vilnius). , Lietuva

Registracija ir informacija tel. (8~5) 239 6000 arba el. paštu eic@lrs.lt
Programa:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO EUROPOS REIKALŲ, EKONOMIKOS, APLINKOS APSAUGOS, ŠVIETIMO, MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETŲ IR EUROPOS INFORMACIJOS CENTRO ORGANIZUOJAMA KONFERENCIJA

„ŠALIES MOKSLO IR TECHNOLOGIJOS POTENCIALO PANAUDOJIMAS
SIEKIANT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJOS ŽALIOSIOS KNYGOS
APIE ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ UŽSIBRĖŽTŲ TIKSLŲ“

Seimo Europos informacijos centras (Seimo III rūmai)
Gedimino pr. 53, Vilnius
2006 m. liepos 5 d.

PROGRAMA

9. 50-10. 00 Registracija

10. 00- 10. 05 Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko dr. Vydo Gedvilo įžanginis žodis

10. 05- 10. 20 „Šalies ūkio energijos intensyvumo vartojimo ir miestų aplinkos oro kokybės
esamos būklės analizė“
Pranešėjas – Programos „Pažangi energetika Europai“ ekspertas V. Gūžys

10. 20- 10. 35 „Šalies ūkio energijos vartojimo efektyvumo didinimo koncepcijos modelio
metmenys“
Pranešėjai –VGTU Transporto inžinerijos fakultetas prof. habil. dr.B. Spruogis
VU Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų institutas dr. V. Novosadas

10.35- 11.05 „Transporto inžinerijos metodų panaudojimas energijos vartojimo efektyvumui
didinti, teršalų išmetimui mažinti ir saugiam eismui gerinti“
Pranešėjai – KU Laivų mechanikos katedros vedėjas prof.habil.dr. S. Lebedevas
KTU Transporto problemų instituto direktorius prof.habil.dr. J. Sapragonas
LŽŪU Mechanikos fakultetas prof.habil.dr. J. Padgurskas
LKA Inžinerinės vadybos katedra prof.habil.dr.A. Ambrazevičius

11.05- 11.20 „Naftos degalų ekologinių charakteristikų gerinimo ir degimo procesų
optimizavimo metodų ir technologijų inžiniringas“
Pranešėjas – KTU Energetikos technologijų instituto direktorius prof.habil.dr. J.Gylys

11.20- 11.40 „Taikomųjų ir tarpdisciplininių mokslų metodų panaudojimas energijos vartojimo
efektyvumui didinti , aplinkos oro kokybei gerinti ir eismo prevencijai “ Pranešėjai – KTU Biomedicininės inžinerijos instituto direktorius prof.habil.dr. A.Lukoševičius, Susisiekimo ministerijos Saugaus eismo departamento direktoriaus pavaduotojas V. Pumputis, KU Mechatronikos mokslo instituto direktorius dr. R.Didžiokas.

11.40-12.00 Kavos pertrauka

12.00- 12.15 „Intelektinių techninių sistemų kūrimas, projektavimas ir diegimas
energijos vartojimo efektyvumui didinti transporte “
Pranešėjas – UAB „Matavimo informacinės sistemos“ direktorius N. Isajenko

12.15- 12.30 „Inovacinių projektų sistemos įgyvendinimas šalies transporto įmonių
konkurencingumo didinimui“
Pranešėjas Asociacijos „LINAVA“ Alytaus įmonių grupės atstovas P. Bruklys

12.30- 12.40 „Nacionalinės energijos taupymo technologijos platformos metmenys“
VU Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų institutas dr. V. Novosadas

12. 40-13. 00 Diskusijja: Valstybės ir savivaldybių institucijų, asociacijų atstovai ir ekspertai

13. 00- 13. 15 Rezoliucijos priėmimas

Registracija ir informacija tel. (8-5) 239-60-00, el.paštu eic@lrs.lt

Kiti renginiai