PROJEKTO ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS „MOKYMO PROGRAMŲ CIKLO ES ENERGETIKOS POLITIKA“ SEMINARAS

Data

24 spalio, 2006

Organizatorius

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Vieta

Vieta: viešbutis „Balt Park“, Ukmergės g. 363, Vilnius, Lietuva

Tai pirmasis seminaras pagal projekto Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas´ mokymo programą ES energetikos politika´.

PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA:
1. Įžanginis žodis (416.41 KB). /V. Stasiūnas. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas/
2. Energijos vartojimo efektyvumas ES direktyvinių dokumentų kontekste / class="center". VGTU Šildymo ir vėdinimo katedros vedėjas/ :

3. Pagrindiniai Lietuvos energetikos politikos aspektai. (1.5 MB) /A. Zaremba. LR ūkio ministerijos energetikos departamento direktorius/

4. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/54/EC dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių ir direktyvos 2003/55/EC dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių įgyvendinimas LR teisės aktuose (614.4 KB) /V. Jankauskas. VKEKK pirmininkas/

5. Direktyva 2006/32/EC dėl galutinio energijos vartojimo efektyvumo ir energijos paslaugų (158.49 KB) /V. Kveselis, Lietuvos energetikos instituto Regionų energetikos plėtros laboratorijos vadovas/

 

Kiti renginiai