Tarptautinė konferencija Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė Baltijos šalyse. Alternatyvūs viešųjų energetikos ir infrastruktūros projektų finansavimo būdai Baltijos valstybėse

Data

22 lapkričio, 2006

Organizatorius

Lietuvos savivaldybių asociacija, advokatų kontora „Sutkienė, Pilkauskas ir partneriai“

Vieta

viešbutis Reval Hotel Lietuva, Vilniuje , Lietuva

Renginio programa (doc failas)

PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA:
I DIENA (2006 m. lapkričio 22 d.)

Viešosios infrastruktūros projektai Baltijos šalyse: jų sėkmės bei nesėkmės

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektų pristatymas

VPP projektų vystymas ir struktūrizavimas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektų struktūra ir įgyvendinimas: rizikos paskirstymas ir sušvelninimas

Viešosios ir privačios partnerystės projektų finansavimas

II DIENA (2006 m. lapkričio 23 d.)

Energetikos sektorius Baltijos šalyse

Transporto ir socialinės infrastruktūros sektorius Baltijos šalyse

Konferencijos tikslas buvo:
· supažindinti auditoriją su alternatyviais, pasaulyje plačiai naudojamais, būdais finansuoti viešosios infrastruktūros ir energetikos projektus,
· išanalizuoti esamus ir būsimus viešojo sektoriaus poreikius įgyvendinant projektus bei apsvarstyti praktines alternatyvas jų finansavimui ir įgyvendinimui,
· identifikuoti alternatyvaus projektų finansavimo galimybes Lietuvoje naudojantis VPP, tokias iniciatyvas reglamentuojančią teisinę bazę,
· pristatyti Baltijos valstybėse bei Europoje alternatyviais būdais finansuotų projektų įgyvendinimo patirtį, galimus sunkumus ir perspektyvas.
Konferencijos kalbos: lietuvių ir anglų.

 


Data: 2006-11-20Pavadinimas: III Viduržemio jūros baseino kongresas CLIMAMED 2006Vieta: Lionas!Prancūzija

Informacijai: info@climamed2006.org or www.climamed2006.org.


Data: 2006-11-15Pavadinimas: Konferencija Energijos tiekimo patikimumas – naudojamo kuro perspektyvos´ (Energy Security – „Fuel for the Future“) Vieta: viešbutis Grange Holborn, Londone!Anglija

Informacijai: SMi Contact: Andrew Gibbons Tel: +44 (0)20 7827 6156 agibbons@smi-online.co.uk; http://www.smi-online.co.uk/events/overview.asp?is=5&ref=2447


Data: 2006-11-15Pavadinimas: EURELECTRIC – VEÖ konferencija Energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių Centrinėje ir Rytų Europoje (Renewable Energy in Central & Eastern Europe) Vieta: viešbutis Palais Ferstel, Viena!Austrija

Informacijai: EURELECTRIC Tel: +32 2 515 10 00 Fax: +32 2 515 10 69 events@eurelectric.org


Data: 2006-11-13 Pavadinimas: Tarptautinių projektų seminaras

Tarptautinių projektų seminaras: Elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, skatinimo schemų ES šalių rinkoje įvertinimas ir optimizavimas OPTRES´ ir Elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, integravimas į ES šalių tinklus su mažiausiomis išlaidomis (GreenNet-EU27)
Vieta: viešbutis Holliday Inn Vilnius, Vilniuje
Organizatorius: Lietuvos energetikos institutas

SEMINARO MEDŽIAGA: parsisiųsti…

Pagrindinės seminaro temos:
-elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (AEI), skatinimo schemų įgyvendinimas (sėkmės ir nesėkmės) ES šalyse;
– esamų elektros energijos gamybos, naudojant AEI, skatinimo schemų įvertinimas (geriausios patirties kriterijai ir kliūtys);
– perspektyvinių elektros energijos gamybos, naudojant AEI, skatinimo schemų ekonominiai įvertinimai, nustatyti naudojant technologinį-ekonominį Green-X modelį;
– rekomendacijos ir veiksmų planas optimizuojant elektros energijos gamybos, naudojant AEI, skatinimo schemas ES bei nacionaliniuose lygiuose;
– elektros energijos gamybos, naudojant AEI, integravimo į atskirų šalių tinklus geriausios patirties kriterijai;
– elektros energijos gamybos, naudojant AEI, integravimo į tinklus su mažiausiomis išlaidomis rekomendacijos, pagrįstos naudojant GreenNet matematinį modelį.
Seminaras vyks anglų kalba.
Dalyvavimas seminare nemokamas.

Daugiau informacijos apie vykdomus projektus galima rasti internetinėse svetainėse: www.optres.fhg.de ir www.greennet.net

Aktyvus dalyvavimas seminare suteiks puikią galimybę elektros energijos rinkos dalyviams aptarti pagrindinius projektų rezultatus bei rekomendacijas.

Informacijai: Dr. Romualdas Škėma: skema@mail.lei.lt, Dr. Inga Konstantinavičiūtė: inga@mail.lei.lt

Registracijos anketa (43 KB) ir seminaro programa (478 KB)

 

Kiti renginiai