Seminaras „Lietuvos ir Baltijos valstybių energetikos strategijų aptarimas“

Data

30 sausio, 2007

Organizatorius

LR Ūkio ministerija, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinė energetikos ekonomikos asociacija (Lietuvos filialas)

Vieta

Ūkio ministerija 212 kab. (Gedimino pr. 38/2, Vilniuje), Lietuva

Renginio pradžia 10.00 val.
Informacijai: Evaldas Piesliakas tel. 8-5-2623975
Seminaro tikslai – aptarti:

 • Atnaujintos Nacionalinės energetikos strategijos nuostatas
 • Baltijos energetikos strategijos projekte pateiktą energetikos sektoriaus strateginę analizę, strateginius tikslus ir energetikos sektoriaus raidos nuostatas
 • Siūlomus redakcinius pakeitimus ir papildymus

Estijos, Latvijos ir Lietuvos darbo grupės parengė Baltijos energetikos strategijos projektą. Posėdžiuose, kurie vyko Taline, Rygoje ir Vilniuje daug dėmesio buvo skiriama Baltijos šalių energetikos sektroiaus stipriųjų ir silpnųjų pusių, galimų grėsmių ir potencialių galimybių analizei. Veiksmingiau išnaudodama esamas galimybes ir turimą potencialą. Baltijos šalių energetika gali prisidėti prie regiono ekonomikos augimo, jos konkurencingumostiprinimo, sumažinti galimas grėsmes ir išvengti nenumatytų energijos tiekimo sutrikimų.

SEMINARO PROGRAMA:
Pirmininkauja Jurgis Vilemas, Lietuvos mokslų akademija

10.00 Įžanginis žodis /Zenonas Rokus Rudziskas, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas/
10.10 Atnaujintos Nacionalinės energetikos strategijos pristatymas /Anicetas Ignotas, Ūkio ministerijos sekretorius/
10.40 Baltijos energetikos pagrindinės strateginės nuostatos /Vaclovas Miškinis, Lietuvos energetikos instituto laboratorijos vadovas/
11.10 Kavos pertrauka
11.30 Nacionalinio saugumo aspektai Lietuvos energetikos strategijoje /Česlovas Stankevičius, Užsienio reikalų ministerijos patarėjas/
11.50 Pagrindinių nuostatų aptarimas:

 • Vytautas Stasiūnas, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas
 • Raimundas Paliukas, Lietuvos dujų asociacijos prezidentas
 • Rimvydas Rukšėnas, Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidentas
 • Remigijus Lapinskas, Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacijos prezidentas

12.30 Apskrito stalo diskusija:

 • Arūnas Molis, Strateginių tyrimų centro energetinio saugumo ekspertas
 • Jurgis Vilemas, Lietuvos mokslų akademijos Technikos mokslų skyriaus Energetikos sekcijos pirmininkas
 • Remigijus Šimašius, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas
 • Leonas Ašmantas, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto narys

13.10 Bendra diskusija
14.00 Seminaro pabaiga

 

Kiti renginiai