VI tarptautinė konferencija „Atsinaujinantys energijos šaltiniai Lenkijos ir Lietuvos komunaliniuose ūkiuose“

Data

23 rugsėjo, 2005

Organizatorius

Lenkijos inžinierių asociacijų konfederacija (LIAK), Santechnikos inžinierių asociacija, Lietuvos inžinierių sąjungos asociacija ryšiams su LIAK, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Vieta

Lenkų kultūros rūmai, Vilnius, Lietuva

Konferenciją remia AB „Lietuvos energija“ ir kitos įmonės.

Dalyvavimas nemokamas (išankstinės registracijos nėra).
Pasiteiravimui: Jan Andrzejewski (organizacinio komiteto pirmininkas Lietuvoje) tel. 8-626-09144, el.paštas andrzejewski@mail.lt

Seminaro programa:

9.30–10.00
Registracija
10.00–10.30
Įžanginis žodis
Gediminas Paviržis (Vilniaus miesto savivaldybės vicemeras),
Jerzy Pszola (PZITS – Bialystok pirmininkas ),
Rymantas Juozaitis (AB „Lietuvos energija“ generalinis direktorius),
Vytautas Stasiūnas (Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas).
10.30–10.50
Energijos rinkos plėtra ir atsinaujinančių išteklių skatinimas
V. Lukoševičius (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narys)
10.50–11.10
Biomasės panaudojimas vietinių šildymo sistemų aprūpinime.
mgr. inž. Piotr Sokolowski (Firmos „Biorynek“ valdybos pirmininkas, Lenkija)
11.10–11.30
Kuro ištekliai panaudojant atliekas – atsinaujinantys energijos šaltiniai
mgr. inž. Jerzy Pszcola (PZITS – Bialystok pirmininkas, Lenkija)
11.30–12.00
Kavos pertrauka
12.00–12.20
Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyvos, skatinant daugiabučių namų atnaujinimą
Kęstutis Nėnius (Vilniaus m. Tarybos narys, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ direktorius)
12.20–12.40
Vėjo panaudojimas aprūpinant individualius objektus energija. Maži vėjo generatoriai
mgr. inž. Krystyna Popiet (SITR – Slupsk ekspertė, Lenkija)
12.40–13.00
Bendra Lietuvos medienos kuro rinkos padėtis ir perspektyvos
R. Lapinskas (Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacija)
13.00–13.30
Kavos pertrauka
13.30–13.40
AWEXIM SP.zo.o. firmos prisistatymas
Tomasz Zielinski (AWEXIM Sp. Z.o.o. atstovas Varšuvoje, Lenkija)
13.40–14.00
Šiluminių elektrinių, naudojančių medienos kurą, statybos ir eksploatacijos patirtis
mgr. inž. Jan Slusarezyk (firmos „Instal“ direktorius (Bialystok, Lenkija))
14.00–14.20
Saulės energija – ištekliai ir panaudojimo galimybės. Saulės kolektorių pritaikymo pavyzdžiai
Piotr Szutkiewiez (Agentūros „Union Europa“ atstovas, Lenkija)
14.20–16.00
Klausimai, pasisakymai. Diskusijos
16.00
Dalykiniai susitikimai

Konferencija vyks lietuvių ir lenkų kalbomis.