Rekonstruota katilinė Panevėžyje

2020-05-14

AB „Panevėžio energija” baigia vykdyti projektą „Panevėžio elektrinės katilinės rekonstravimas“, įrengiant 9,8 MW galios biokuro katilą su ekonomaizeriu. Projekto vertė –3,3 mln. eurų. Iki 50 proc. katilinės rekonstravimo projekto vertės sudaro Europos Sąjungos parama, skirta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“.

AB „Panevėžio energija“ tiekiama šiluma naudojasi ne tik Panevėžio miesto ir rajono Pažagienių, Liūdynės vartotojai, bet ir Pasvalio, Kėdainių, Rokiškio, Kupiškio, Zarasų  miestų ir rajonų vartotojai. AB „Panevėžio energija“ šilumą gamina Panevėžio bei  kitų bendrovės rajonų katilinėse. Dalis šilumos yra superkama iš nepriklausomų šilumos gamintojų ir tiekiama vartotojams centralizuotais šilumos tiekimo tinklais.

Bendrovė eksploatuojamose katilinėse šilumai pagaminti naudoja biokurą, daliai šilumos – gamtines dujas ir kitas kuro rūšis. 2019 metais kuro struktūroje biokuras sudarė 80 proc., tačiau bendrovė siekia dar didesnio jo panaudojimo šilumai gaminti.

Mažėja priklausomybė nuo gamtinių dujų

Siekdama mažinti gamtinių dujų naudojimą ir šilumą gaminti mažesnėmis kuro sąnaudomis,   AB „Panevėžio energija“ rekonstravo Panevėžio katilinę Senamiesčio g., patikėdama darbus atlikti viešąjį pirkimų konkursą laimėjusiai UAB „Axis Technologies“. Pastatytas 8 MW galios biokurą deginantis vandens šildymo katilas su 1,8 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu, leidžiančiu panaudoti katilo išmetamų dūmų temperatūrą papildomam šilumos kiekiui gauti.Planuojama, kad metinė šilumos gamyba bendrovėje, naudojant biokurą, išaugs iki 90 proc., o gamtinių dujų sunaudojimas bendrovės katilinėse sumažės nuo 18 iki 9 proc. Mažėjanti priklausomybė nuo importuojamo iškastinio kuro mažins kuro sąnaudas, o kartu ir šilumos kainą visiems AB „Panevėžio energija“ šilumos vartotojams. Naujo biokuro katilo pastatymas Panevėžio katilinėje Senamiesčio g. didins ir centralizuoto šilumos tiekimo konkurencingumą kitų šildymo būdų atžvilgiu.

Biokuro įtaka aplinkos taršai

Gamtinių dujų centralizuotos šilumos sektoriuje pakeitimas biokuru didina atsinaujinančių išteklių vartojimą, mažina anglies dvideginio (CO2) išmetamus kiekius į aplinkos orą.. Įrengtas naujas biokuro katilas leis sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją – CO2 išmetimai sumažės 8 tūkst. t per metus. Kartu su biokuro katilu įrengti multiciklonai leis sumažinti išmetamą į aplinkos orą kietųjų dalelių kiekį.

Siekis didinti energetinį efektyvumą

Per pastaruosius metus pastatyti nauji biokuro katilai mažino šilumos gamybos sąnaudas, o kartu ir šilumos kainą. Nuo 2012 iki 2020 metų biokuro panaudojimas AB „Panevėžio energija“ šilumos gamyboje leido sumažinti metinę vidutinę šilumos kainą 24 proc. Bendrovė toliau ieško sprendimų, kaip tobulinti šilumos gamybos procesą, mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti šilumos tiekimą vartotojams bei mažinti aplinkos taršą. Šiuo metu AB „Panevėžio energija“ ruošiasi įgyvendinti dar vieną projektą, įrengiant absorbcinį šilumos siurblį ir saulės fotovoltinę elektrinę Panevėžio katilinėje, Pušaloto g. Absorbcinio šilumos siurblio pagalba buspapildomai atvėsinami iš biokuro katilų išeinantys dūmai,  o gauta  šiluma panaudojama vandens pašildymui, t.y. papildomai gautą šilumą tiekti vartotojams. Absorbcinio šilumos siurblio panaudojimas didins biokuro naudojimo efektyvumą – deginant tą patį biokuro kiekį, daugiau bus pagaminta šilumos. Ant katilinės pastatų įrengta 150 kW galios saulės fotovoltinė elektrinė padidins elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos dalį. Saulės modulių sugeneruota elektros energija bus panaudota šilumai gaminti