PATIKSLINTI NACIONALINĖS ENERGETINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PAGRINDINIAI RODIKLIAI

2020-10-08

2020 m. spalio 6 d. VšĮ Lietuvos energetikos agentūros pranešimas

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra atliko Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitos už 2019 metus pagrindinių rodiklių patikslinimą. Buvo patikslintos rodiklių reikšmės ir papildomai įvertintos ataskaitoje rodiklių reikšmių neturėjusios priemonės.

PATIKSLINTI NACIONALINĖS ENERGETINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PAGRINDINIAI RODIKLIAI

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaita už 2019 metus

Patikslinti Nacionalines energetines nepriklausomybes strategijos igyvendinimo priemoniu plano. ATASKAITOS UŽ 2019 METUS PAGRINDINIAI RODIKLIAI

Kitos naujienos