Pastatų, aprūpinamų centralizuotai tiekiama šiluma, pasirengimas naujam 2019-2020 m. šildymo sezonui

2019-10-05

Vadovaujantis teisės aktais, pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai iki rugsėjo 15 d. turėjo paruošti vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas šildymo sezonui ir pasirašyti pastato parengties šildymo sezonui aktą, o aktų kopijos per 5 darbo dienas pateikiamos šilumos tiekėjams. Asociacijos apklausa parodė, kad šiemet naujam šildymo sezonui paruošti 80 proc. pastatų, prieš metus 2018 m. spalio 1 d. buvo paruošta 69 proc., o 2017 m. spalio pradžioje tik 55 proc.
pastatų. Taigi, pastarųjų metų rezultatai rodo, kad šildymo sezonui paruošiama vis daugiau pastatų, tačiau vėlavimai išlieka.

Š.m. spalio 1 d. apie 90 proc. daugiabučių namų jau buvo paruošti šildymo sezonui, tuo tarpu individualūs namai tik 50 proc, biudžetinės įstaigos – 71 proc, verslo pastatai – 75 proc.

Pastatų paruošimo 2019-2020 m. šildymo sezonui suvestinė (18.00 KB) 

Primintina, kad šilumos tiekėjai užtikrina nenutrūkstamą reikiamo potencialo šilumnešio tiekimą vartotojams iki pastatų įvadų. Pastatų savininkai, daugiabučių namų valdytojai (administratoriai) ir/ar pastatų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojai užtikrina pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų paleidimą, nuorinimą bei tolygų visų pastato patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą.