Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas alternatyvių AEI technologijų diegimui CŠT sektoriuje

2020-06-03

APVA nuo 2020 m. birželio 1 d. kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.4. punktas) „Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą

Kvietimo suma: 6 mln. eur

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis.

Išsamią informaciją rasite čia: https://www.apva.lt/saules-energijos-technologiju-silumos-siurbliu-ir-silumos-saugyklu-panaudojimo-centralizuotais-tinklais-tiekiamos-silumos-energijai-gaminti-skatinimas-pakeiciant-iskastinio-kuro-naudojima/