Nustatyta projektų atrankos ir finansavimo tvarka Modernizavimo fondo paramai gauti

2020-10-01

2020 m. rugsėjo 30 d. LR Aplinkos ministerijos pranešimas

Šiandien Vyriausybė patvirtino Aplinkos ministerijos parengtą Projektų atrankos ir finansavimo tvarką neseniai ES įsteigto Modernizavimo fondo (MF) paramai 2021-2030 m. gauti.

Šio fondo lėšomis, be Lietuvos, galės naudotis dar devynios ES valstybės narės, kurioms reikia paramos klimato kaitai mažinti skirtoms investicijoms, kad galėtų sparčiau pereiti prie neutralios klimatui ekonomikos, modernizuodamos energetines sistemas ir didindamos energijos vartojimo efektyvumą. Tai Lenkija, Latvija, Estija, Čekija, Vengrija, Rumunija, Slovakija, Kroatija ir Bulgarija.

MF sudarys lėšos iš ES apyvartinių taršos leidimų prekybos. Bendra Lietuvos suma šiame fonde 2021-2030 m. laikotarpiu – daugiau kaip 200 mln. eurų. Mūsų šalis, norėdama gauti MF paramą, projektų paraiškas turės teikti Europos investicijų bankui ir Europos Komisijos investicijų komitetui.

Prioritetinius projektus atrinks MF nacionalinė projektų atrankos komisija. Vyriausybė šiandien patvirtino jos sudėtį ir užduotis. Remdamiesi šios komisijos pasiūlymais, taip pat šiandien patvirtinta MF projektų atrankos ir finansavimo tvarka, aplinkos ir energetikos ministrai nustatys nacionalines prioritetines finansavimo kryptis, pagal kurias bus renkami projektai. Nustatytąja Tvarka yra apibrėžti vertinimo kriterijai, tinkami pareiškėjai, tinkamos finansuoti išlaidos, lėšų išmokėjimo tvarka ir projektų priežiūra. Už projektų atranką ir priežiūrą bus atsakinga Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Kitos naujienos