Nauji teisės aktai

2005-10-24
2005-10-03
LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-477/1K-292 pakeista Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka (V.Ž. 2005 Nr. 121-4349)
2005-10-07
LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-347 patvirtintos Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, kilmės garantijų teikimo taisyklės (V.Ž. 2005 Nr. 122-4375)
2005-10-07
LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-350 patvirtintos Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės (V.Ž. 2005, Nr. 120-4328)
2005-10-07
VKEKK nutarimas Nr. O3-54 Dėl elektros energijos supirkimo iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų kainų nustatymo 2006 metams (Informaciniai pranešimai 2005, Nr. 79-803)

Kitos naujienos