2018-12-06 Jonavoje vyko seminaras šilumos vartotojams ir pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų pržiūrėtojams

2018-12-06

Seminaras surengtas, įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo įstatymo nuostatas – vartotojų švietimas ir informavimas.

Seminare pranešimą skaitė Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos projektų vadovas Vytautas Stasiūnas. Taip pat pasisakė ir problemas aptarė Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys Bronius Liutkus, AB "Jonavos šilumos tinklai" direktorius Alfredas Sadzevičius, AB "Jonavos šilumos tinklai" Priežiūros paslaugų tarnybos viršininkas Egidijus Liumas ir kiti.  

LŠTA projektų vadovo pranešimą bei akimirkas iš seminaro raite paspaudę šią tiesioginę nuorodą http://www.lsta.lt/lt/events/view/754