AB „Panevėžio energija” pranešimas „SPALĮ ŠILUMĄ TAUPĖ AUTOMATIZUOTAS ŠILUMOS PUNKTAS”

2018-11-16

Pagrindinis veiksnys, lėmęs mokestį už patalpų šildymą, – šilumos suvartojimas, kuriam poveikį darė mėnesio lauko oro temperatūra, šildymo dienų skaičius, butų savininkų noras gyventi šilčiau, kiekvieno namo šilumos ūkio priežiūra.

AB "Panevėžio energija" 2018-11-15 pranešimas "SPALĮ ŠILUMĄ TAUPĖ AUTOMATIZUOTAS ŠILUMOS PUNKTAS"