ŠILUMOS PASKIRSTYMAS ŠILDYMO SEZONO METU

2018-11-02

Prasidėjus šildymo sezonui pasikeičia daugiabučiame name sunaudoto šilumos kiekio paskirstymo tvarka. Vadovaujantis LR šilumos ūkio įstatymo nuostatomis, visas pastate sunaudotas šilumos kiekis paskirstomas vartotojams pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) vieną iš nustatytų šilumos paskirstymo metodų. Kiekviename daugiabučiame name sunaudotą šilumą išmatuoja namo šilumos punkte įrengtas šilumos apskaitos prietaisas, kuriuo suskaičiuotas šilumos kiekis paskirstomas patalpų šildymui, karštam vandeniui ruošti, karšto vandens cirkuliacijai palaikyti ir nepaskirstyto karšto vandens šilumai.

Silumos paskirstymas sildymo sezono metu.doc Silumos paskirstymas sildymo sezono metu.doc (127.50 KB)

 

Kitos naujienos