LR Energetikos ministro 2018 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1-273 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2017 M. LIEPOS 7 D. ĮSAKYMO NR. 1-181 „DĖL ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

2018-10-10

LR Energetikos ministro įsakyme numatoma, kad įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto 4.3.2 uždavinio priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-V-111 „Katilų keitimas namų ūkiuose", neefektyviai biomasę naudojančių katilų namų ūkiams, kurie nėra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, bus kompensuojama dalis naujos įrangos vertės arba dalis prijungimo prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos išlaidų. Finansavimas bus skirtas mažiausiai 4 200 namų ūkių.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2018 m. spalio 8 d. ĮSAKYMAS Nr. 1-273 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2017 M. LIEPOS 7 D. ĮSAKYMO NR. 1-181 „DĖL ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO"