AB „Kauno energija” pranešiams spaudai „Uždirbta investicijų grąža AB „Kauno energija“ dalinsis su vartotojais”

2018-09-20

Konstatuota, kad dėl sėkmingos bendrovės veiklos ankstesniais laikotarpiais, buvo sutaupyta papildomai 14 mln. 602 tūkst. pajamų, kurios bus kompensuotos vartotojams mažinant šilumos kainą ateities laikotarpiais. Tai leis amortizuoti gamtinių dujų ir biokuro brangimą bei užtikrins vartotojams konkurencingas šilumos kainas. "Kauno energijos" kaina jau dabar yra viena iš mažiausių Lietuvoje tarp visų šilumos tiekėjų.


Numatomas bazinės kainos sumažėjimas ir daugiau, nei 14 mln. eurų grąžinimas kauniečiams – tai AB „Kauno energija" per pastaruosius ketverius metus įvykdytų investicijų ir pasiekto geresnio veiklos efektyvumo bei rinkos plėtros rezultatas. Faktiškai, tai, kad AB „Kauno energija" papildomai gavo 14,6 mln. eurų pajamų, reiškia, kad įmonė daug ir efektyviai investavo bei sukūrė ilgalaikę stabilią vertę, kuria dabar dalinsis su paslaugos vartotojais.

Kaip teisingai pastebima Komisijos pranešime, 2013-2017 m. AB „Kauno energija" į šilumos ūkį investavo daugiau nei 52,2 mln. Eur, iš jų beveik 8,9 mln. Eur. – ES struktūrinių fondų parama. Didžiausios investicijos atliktos rekonstruojant šilumos tiekimo tinklus ir didinant atsinaujinančių energijos išteklių dalį kuro struktūroje. Petrašiūnų katilinėje dujomis ir mazutu kūrenamas garo katilas buvo pakeistas dviem vandens šildymo katilais, kūrenamais biokuru, „Šilko" katilinėje įrengtas biokuru kūrenamas vandens šildymo katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu, rekonstruota „Inkaro" katilinė ir kt. 2018-2020 m. bendrovė planuoja įgyvendinti investicijų dar už 16,5 mln. Eur, iš kurių beveik 10 mln. Eur sumą ketinama skirti šilumos tiekimo tinklams rekonstruoti.

Visas AB "Kauno energija" pranešimas "Uždirbta investicijų grąža AB „Kauno energija“ dalinsis su vartotojais

 

Kitos naujienos