Kviečiame abiturientus rinktis inžinieriaus-šilumininko specialybę

2018-07-12

Trumpa informacija apie šilumos energetikos specialistų ruošimą KTU
Šilumos inžinierių kalvė Lietuvoje nuo seno yra Kauno technologijos universitetas (KTU). Šilumos energetikos ir technologijų inžinerijos krypties studijų programa skirta suteikti nuoseklioms inžinerinėms ir specialiosioms šilumos energetikos žinioms, reikalingoms energetikoje ir šilumą naudojančiose technologijose vykstantiems procesams valdyti, įrangai projektuoti, gamybai bei eksploatacijai.
Šilumos energetikos specialistai rengiami Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete, kuruojantis padalinys yra Šilumos ir etomo energetikos katedra. Studijos glaudžiai susijusios su moksliniais tyrimais, bendradarbiaujant su verslu.

Sąsajos su atsinaujinančiąja energetika
Studijų programa „ Šilumos energetika ir technologijos“ orientuota į šiuolaikines šilumos (vėsumos) gamybos ir panaudojimo inžinerines sistemas ir technologijas. Atsinaujinančiai energetikai priskiriamos technologijos susijusios  su biomase bei saulės, geotermine, aerotermine, hidrotermine energija. Klasikiniai atsinaujinančios energetikos panaudojimo pavyzdžiai yra modernios šilumos gamybos inžinerinės sistemos: biokuro katilinės ir kogeneracinės jėgainės, šilumos siurblių, saulės kolektorių sistemos.
Pagrindinis dėmesys skiriamas šilumos (vėsumos) gamybos, tame tarpe ir iš atsinaujinančių energijos išteklių, bei tiekimo pramonei.

Kodėl verta studijuoti „Šilumos energetikos ir technologijų“ studijų programoje?
Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas yra labai svarbu energetikoje. Ypač tai aktualu centralizuoto šildymo sistemose, kai katilinės pereina prie biomasės naudojimo. Taip skatinamas vietinio kuro naudojimas, kuriamos darbo vietos, mažėja gaminamos šilumos kaina. Daugelyje Lietuvos savivaldybių kaip kuras vis plačiau naudojama biomasė, todėl šios srities specialistų poreikis tik auga. Be to, studijų metu gaunamos žinios ir apie kitas šilumos inžinerijos sritis, pvz., šaldymo techniką, oro kondicionavimo sistemas, dujų tiekimo sistemas ir pan. Tarp katedros dėstytojų – šešių profesinių asociacijų nariai ir vadovai, Lietuvos energetikos instituto mokslininkai, verslo įmonių atstovai. Po bakalauro studijų paprastai visi norintys gauna darbą pagal specialybę. Taip pat galima tęsti studijas magistrantūroje, o po to ir doktorantūroje.

Kokių žinių įgauna studentas ir kur gebą darbuotis pabaigęs studijas?
Studentai įgauna bendrųjų mechanikos inžinerijos žinių (medžiagų savybės, medžiagų atsparumas, įrenginių projektavimo pagrindai ir kt.), specializuotų šilumos energetikos ir technologijų žinių, susijusių su šilumos gamybos ir tiekimo technologijomis, integruojant atsinaujinančios energetikos įrenginius, naudojant atsinaujinančios energijos išteklius, tame tarpe ir biokurą. Absolventai taip pat įgyja papildomų kompetencijų, tokių kaip energetikos objektų projektavimo pagrindai, energetinio efektyvumo analizės pagrindai, energetikos ekonomikos suvokimas, darbas grupėse, vadybos įgūdžiai ir pan.

Su šilumos energetika susijusias specialybes KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete (anksčiau Mechanikos fakultetas) baigė:
Rimantas Bakas – generalinis direktorius, AB „Kauno energija“;
Antanas Katinas – generalinis direktorius, AB „Klaipėdos energija“;
Petras Diksa – generalinis direktorius, AB „Panevėžio energija“;
Česlovas Kasputis – generalinis direktorius, AB „Šiaulių energija“;
Rymantas Juozaitis – Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto pirmininkas, buvęs UAB „Lietuvos energija“ generalinis direktorius;
Nerijus Rasburskis – UAB „Lietuvos energija“ Kogeneracinių jėgainių projektų tarnybos direktorius, AB „Lietuvos energijos gamyba“ valdybos narys, buvęs LR Prezidentės patarėjas;
Virginijus Ramanauskas – LITBIOMA prezidentas, „Enerstenos“ įmonių grupės generalinis direktorius;
Vytautas Stasiūnas – buvęs ilgametis Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas;
Valdas Lukoševičius – dabartinis Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas;
Stasys Šinkūnas – Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos prezidentas;
Mindaugas Jakubčionis – European Commission, Joint Research Centre, Directorate for Energy, Transport and Climate (Scientific Project Officer);
ir t.t.

Gilios KTU šilumos energetikos studijų ir mokslo tradicijos, prasidedančios nuo 1922 m., glaudūs ryšiai su šilumos energetikos sektoriaus įmonėmis, tiesioginiai ryšiai su Lietuvos energetikos institutu, didelė dalis absolventų, dirbančių pagal specialybę, aukštos kvalifikacijos dėstytojai, priklausantys ir net vadovaujantys įvairioms energetikos srities aociacijoms, specialistų poreikis šilumos energetikos sektoriuje.
Lietuvos laukia dideli iššūkiai energetikos srityje. Iki 2050 m. centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje atsinaujinantys energijos ištekliai turės sudaryti 100 proc.
Pagrindiniai iššūkiai:
•    naujos technologijos, įgalinančios padidinti šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo efektyvumą;
•    naujos kartos kuro rūšys gaminamos ir iš biomasės;
•    naujos kartos šilumos gamybos įrenginiai ir sistemos;
•    efektyvi kogeneracija ir trigeneracija;
•    centralizuotas ne tik šildymas, bet ir vėsinimas;
•    šilumos siurblių technologijų integracija ne tik pastatuose, bet ir pramoninėse sistemose (geoterminiai, aeroterminiai, hidroterminiai, sorbciniai, termomagnetiniai, termoakustiniai ir kt.);
•    modernios šaldymo sistemos;
•    dujų skystinimo technologijos
•    ir t.t.
Kviečiame išsamiau susipažinti su studijų programa „Šilumos energetika ir technologijos“, kuri yra orientuota į pramonės šilumos energetiką.

Pasiteiravimui:
doc. Algimantas Balčius
Energijos inžinerijos krypties studijų programų vadovas
El. paštas: algimantas.balcius@ktu.lt
mob. +370 614 41550

Kitos naujienos