Išrinktas naujas LŠTA tarybos pirmininkas

2018-02-06