KAS RŪPI NEPRIKLAUSOMIEMS ŠILUMOS GAMINTOJAMS?

2016-12-27

Akivaizdu, kad informacija straipsnyje pateikta tendencingai ir netgi melagingai, arba remiantis ne itin šilumos ūkį išmanančio žmogaus pateikta informacija. Nepaisant to, kad pateikti AB „Kauno energija“ atsakymai į žurnalisto pateiktus klausimus, straipsnyje (jau pradedant pavadinimu) šilumos tiekėjai vaizduojami kaip beširdžiai tarpininkai, kuriems „rūpi tik pelnas“ ir kurie tik pelnosi vartotojų ir vargšų nepriklausomų šilumos gamintojų sąskaita. Norime paklausti, ar išties taip yra?

Akivaizdu, kad medžiaga, kurią straipsniui pateikė nepriklausomi gamintojai (toliau – NŠG), yra vienpusiška, neišsami ir neobjektyvi. Dėl to norime pateikti keletą savo klausimų, į kuriuos atsakius, galbūt susidarys visiškai kitas vaizdas.

AB  AB "Kauno energija" informacija "KAS RŪPI NEPRIKLAUSOMIEMS ŠILUMOS GAMINTOJAMS?" (283.84 KB)

DAugiau informacijos: http://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kas-rupi-nepriklausomiems-silumos-gamintojams/