AB „Kauno energija” iškilmingai atidarė dvi naujas biokuro katilines

2015-02-26

Trumpa informacija apie projektus

Rekonstruota „Inkaro“ katilinė:
2 po 8 MW galios biokuro vandens šildymo katilai
4 MW kondensacinis ekonomaizeris.
Bendra įrenginių galia sudaro 20 MW.
Projekto pradžia: 2014 m. kovo 31 d. (pasirašyta rangos sutartis)
Projekto pabaiga: 2015 m. vasario 25 d.
Projekto suma: 4,08 mln. Eur.
Skirta ES parama:1,74 mln. Eur.
Inkaro katilinė gali pagaminti iki 10 proc. viso Kauno integruotame tinkle suvartojamo šilumos kiekio. Iki šiol, nuo 2000–ųjų metų „Inkaro“ katilinė buvo užkonservuota ir šilumos negamino.

Petrašiūnų elektrinės biokuro katilinė:
2 po 12 MW galios biokuro vandens šildymo katilai
 6 MW kondensacinis ekonomaizeris
Bendra įrenginių galia sudaro 30 MW.
Projekto pradžia: 2014 m. kovo 31 d. (pasirašyta rangos sutartis)
Projekto pabaiga: 2015 m. vasario 25 d.
Projekto suma: 4,08 mln. Eur
Skirta ES parama:1,74 mln. Eur
Naujieji Petrašiūnų biokuro įrenginiai gali pagaminti iki 12 proc. viso Kauno integruotame tinkle suvartojamo šilumos kiekio.

Be šių dviejų katilinių AB „Kauno energija“ dar įrengė ir naują 8 MW galios biokuro katilą su 4 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu bendrovės „Šilko“ katilinėje. I katilinės rekonstrukcijos etape, kuris buvo vykdytas 2013 metais, buvo rekonstruotas vienas iš „Šilko“ katilinėje esančių vandens šildymo katilų. Rekonstrukcijos metu šis 9,4 MW galios vandens šildymo katilas pritaikytas dirbti biokuru. Katilinės rekonstrukcijos II etape vietoje buvusio 9 MW vandens šildymo katilo įrengtas antras 8 MW biokuru kūrenamas vandens šildymo katilas su 4 MW kondensaciniu ekonomaizeriu.

Projektams skirtas finansavimas pagal ES SF 2007-2013 m. priemonę VP3-3.4-ŪM-02-K „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“.

Kauno integruotame tinkle šiuo metu veikiantys biokuro šilumos gamybos šaltiniai:

kauno_biogalios.jpg

  Bendra naujai pradedamų eksploatuoti įrenginių galia sudaro 62 MW. Iš viso su naujaisiais įrenginiais bendrovė Kauno integruotame tinkle nuo šiol turės 72 MW biokuro galių. Jų visiškai pakanka nešildymo sezono šilumos poreikiams patenkinti, o šildymo sezono metu jos sudarys apie 25 proc. viso šilumos galios poreikio.

Modernizuodama bendrovei priklausančius gamybos šaltinius bei šilumos tiekimo tinklus, per pastaruosius 3 metus, AB „Kauno energija“ savo vartotojams tiekiamos šilumos kainą sumažino 35,6 proc. Dėl bendrovės įvykdytų investicijų į šilumos kainų mažinimą kauniečiai per 2013 – 2014 metus sutaupė beveik 31,3 milijonus eurų.

Vidutinis Kauno miesto integruoto tinklo galios poreikis šildymo sezono metu siekia apie 280 MW. Taigi, žiemos metu iš biokuro nuo šiol pagaminama apie 70-80 proc. šilumos.

Šiuo metu  CŠT sektoriuje veikia apie 1329 MW šiluminės galios biokuro katilų su ekonomaizeriais: šilumos tiekimo įmonėse 867 MW ir nepriklausomų šilumos gamintojų katilinėse 462 MW. Vidutinis Lietuvos CŠT sistemų galios poreikis šildymo sezono metu siekia apie 1700 MW.

Daugiau informacijos apie AB „Kauno energija“ projektus rasite čia: http://www.kaunoenergija.lt/Prad%C5%BEia/tabid/36/EntryID/1463/Default.aspx


Inkaro katilinės atidarymo akimirkos: 

 

Inkaro1.JPG

 Inkaro2.JPG  Inkaro3.JPG  Inkaro4.JPG

 Petrašiūnų elektrinės biokuro katilinės atidarymo akimirkos:  

 

 Petrasiun1.JPG P2250336.JPG  Petrasiun3.JPG  Petrasiun4.JPG

 

 

Kitos naujienos