Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos prezidento Dr. Valdo Lukoševičiaus straipsnis „ELEKTROS (VIAP) KAINŲ VINGRIAI”

2012-12-17

Kas lemia planuojamą elektros kainų šuolį?

VKEKK pranešime nurodoma, kad tarp keleto priežasčių, lėmusių tokį kainų šuolį, didžiausią įtaką turėjo Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) fondo padidėjimas nuo 728 milijonų iki maždaug vieno milijardo litų 2013 metais, kuris įskaičiuojamas į bendrąsias elektros tiekimo sąnaudas. Dėl to elektros kaina galutiniams vartotojams vidutiniškai turėtų padidėti apie 3,45 ct/kWh.
Panagrinėjus VKEKK pateikiamą 2013 metams suplanuotų elektros kainų struktūrą, paaiškėja, kad vidutinėje elektros kainoje (41,74 ct/kWh) pati elektros energija sudaro tik 16,43 ct/kWh, o dar 25,31 ct/kWh „prideda" įvairūs elektros sistemos išlaikymo kaštai – tarp jų didžiausią dalį (10,49 ct/kWh) sudaro jau keiksmažodžiu betampantis VIAP fondas. Natūraliai kyla klausimas – kam skiriamas šis ketvirtadalis elektros vartotojų sumokėtų pinigų? Ar šios lėšos tikrai būtinos, ar jos racionaliai panaudojamos? Tai kaimynų ar mūsų pačių (ne)veikimo rezultatas?

Pilnas Dr. V.Lukoševičiaus straipsnis "ELEKTROS (VIAP) KAINŲ VINGRIAI".

 

 

Kitos naujienos