LEKA pranešimas spaudai „Dr. V. Lukoševičius: „Konkurencija šilumos ūkyje turi tarnauti vartotojams, o ne tik investuotojams“.

2012-03-08