Statistikos departamento tyrimas „Energijos sunaudojimas namų ūkiuose 2009”

2011-09-28

Leidinys sudarytas iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje pateikiama statistinė informacija apie namų ūkių ir jų turimų būstų charakteristikas, t. y. namų ūkių pasiskirstymas pagal dydį ir vietovės tipą bei vienam namų ūkiui tenkantį šildomą plotą, būstų pasiskirstymas pagal pastatymo metus, nuosavybės formą, vietovės tipą, šildomą plotą, gyvenančių asmenų skaičių, apsirūpinimą elektros prietaisais, šildymo būdus, siekiant taupyti energiją atliktus būstų atnaujinimus ir kt. Antrojoje dalyje pateikiama statistinė informacija apie kuro ir energijos suvartojimą namų ūkiuose pagal atskiras kuro ir energijos rūšis, vidutiniai suvartoti kuro ir energijos kiekiai, tenkantys vienam m2 šildomo ploto bei vienam gyventojui, energijos suvartojimas pagal panaudojimo būdą. Be to, pateikiama informacija apie namų ūkių išlaidas energijai. 

 "Energijos sunaudojimas namų ūkiuose 2009"