LR energetikos minsterijos pranešimas „Energetikos ministerija ir Šilumos tiekėjų asociacija imasi bendrų veiksmų sektoriaus problemoms spręsti“

2011-08-25

Susitikimo metu asociacijai buvo įteiktas LR energetikos ministerijos parengtas raštas „Dėl šilumos energijos kainų mažinimo".

Š.m. rugpjūčio 25 d. (ketvirtadienį), LR energetikos ministerija savo internetinėje svetainėje www.enmin.lt išplatino pranešimą „Energetikos ministerija ir Šilumos tiekėjų asociacija imasi bendrų veiksmų sektoriaus problemoms spręsti" apie tai, kad reikia imtis bendrų veiksmų pagrindinėms šilumos ūkio sektoriaus problemoms spręsti. Tiesioginė pranešimo nuoroda http://www.enmin.lt/lt/news/detail.php?ID=1487