INFORMACIJA DĖL ŠILDYMO SEZONO PABAIGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO

2011-04-01

Baigiantis 2010-2011 m. šildymo sezonui ir siekiant išvengti nesklandumų, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija primena apie šildymo sezono pabaigą, kurį reglamentuoja šie teisės aktai:
• Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259, Aktuali redakcija nuo 2010-06-05);
• Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (Žin., 2010, Nr. 127-6488);
• Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas (Žin., 2009, Nr. 143-6311);
• Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės (Žin., 2010, Nr. 43-2084);

Teisės aktais nustatyta, kad:
• Šildymo sezoną galima baigti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra aukštesnė už +10° C.
• Šildymo sezono pabaigą, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato savivaldybės institucija, savo pavaldume esančioms įstaigoms.
• Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali baigti šildymą savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų. (Rekomenduojame, kad vartotojams teisės aktuose nustatyta tvarka nepriėmus sprendimo pasinaudoti šia galimybe, šildymo sezoną visuose pastatuose baigti pagal savivaldybės nustatytą grafiką).

Teisės aktų taip pat nustatyta, kad:
• Šilumos tiekėjai užtikrina nenutrūkstamą reikiamo potencialo šilumnešio tiekimą vartotojams iki pastatų įvadų.
• Pastatų savininkai, daugiabučių namų valdytojai (administratoriai) ir/ar pastatų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojai užtikrina saugų pastatų šildymo sistemų stabdymą.