Petrašiūnų elektrinei 80 metų

2010-11-11

Petrašiūnų šiluminė elektrinė, pradėjusi veikti 1930 metų lapkričio 11 d., buvo didžiausia to meto viešoji elektrinė Lietuvoje, tiekusi elektros energiją Kauno miestui. Ši elektrinė laikoma ir Lietuvos centralizuotos termofikacijos pradininke, kai 1947 metais, pradėjo tiekti garus Petrašiūnų popieriaus fabrikui, o vėliau ir šilumą Kauno miesto gyventojams.

Per 80 gyvavimo metų atlikta daug reikšmingų darbų modernizuojant elektrinės įrenginius, plėtojant Kauno miesto ir visos Lietuvos centralizuotą šilumos tiekimą.

Linkime AB „Kauno energija" kolektyvui tolimesnės sėkmės ir ryžto įgyvendinant naujos biokuru kūrenamos jėgainės projektą.

PetrasiunuE80_1_.jpg 

 

PetrasiunuE80_2_.jpg