Tarptautinis projektas „BIO-HEAT“ Greitai augančių energetinių augalų (GAEA) naudojimo skatinimas Rytų Europos centralizuoto šildymo sistemose

2010-10-07

Projekto pradžia: 2010 m. rugsėjo 1 d.
Projekto pabaiga: 2012 m. rugpjūčio 31 d.

Iš Lietuvos šiame projekte dalyvauja Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija ir Lietuvos biomasės  energetikos asociacija LITBIOMA.

Pagrindiniai projekto tikslai:

  • skleisti Rytų Europoje turimas žinias, patirtį apie GAEA kaip energijos šaltinį CŠT sistemose, taikant mokslinių tyrimų (M&T) rezultatus;
  • skatinti GAEA panaudojimo plėtrą, informuojant energijos sektoriaus dalyvius apie jo privalumus palyginti su iškastiniu kuru. Sukurti visoje Rytų Europoje vietinę žemės ūkio vertę, pagrįstą atsinaujinančios energijos ištekliais;
  • sukurti galimybę CŠ tinklų operatoriams, ūkininkams, kitiems susijusiems rinkos dalyviams bei sprendimus priimantiems asmenims (politikams) – ypač iš Rytų Europos valstybių – prieiti prie vertingos informacijos apie nebrangaus ir atsinaujinančio šaltinio (šiuo atveju GAEA) potencialą ir jo panaudojimo galimybes centralizuotai tiekiamos šilumos ir elektros gamybai;
  • sujungti visus rinkos dalyvius internetiniu ryšiu, užtikrinant ilgalaikį priėjimą prie informacijos apie projekto eigą ir pasiektus rezultatus. Kaip tvaraus vystymosi pavyzdį inicijuoti GAEA panaudojimą CŠT sistemose net ir trečiosioms rinkos šalims;
  • projektui vykstant vykdyti išsamią informacinės sklaidos strategiją, paremtą geriausių sprendimus priimančių asmenų ir nacionalinių paramos schemų vadovų patirtimi bei bendradarbiavimu. Tai bus pasiekiama organizuojant praktinius seminarus, kuriuose turėtų sudalyvauti per 3 200 dalyvių (vykdant visą projektą skirtingose šalyse). Šiuose seminaruose CŠT specialistai, politikai, valdžios atstovai, ūkininkai ir kiti rinkos dalyviai bus detaliai informuojami apie GAEA panaudojimo naudą ir bus skatinami remti schemas ir teisines infrastruktūras, turinčias poveikį GAEA naudojimui. Tarp visų kitų, pranešėjais bus technologijų praktikai, technologijų tiekėjai, ūkininkai, jau gaminantys GAEA, ir CŠ tinklų operatoriai.
  • būsimų platinimo veiksmų ir skatinimo planų išdėstymas. Bus paruošta bendra programa, pristatanti būsimas konferencijas, prekybos muges, seminarus ir pan., vyksiančius per projektą ir jam pasibaigus, informacijos kanalams, sukurtiems projekto viduje ir už jo ribų, palaikyti ir stiprinti. 

„BIO-HEAT" projekto partneriai buvo kruopščiai atrinkti siekiant suformuoti subalansuotą profesionalų ir ekspertų, dirbančių biokuro gamybos, pritaikymo ir centralizuoto šildymo tiekimo srityse, grupę. 

Plačiau apie projektą skaitykite ČIA