Studija „ŠALIES SAVIVALDYBĖSE ESAMŲ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (BIOKURO, HIDROENERGIJOS, SAULĖS ENERGIJOS, GEOTERMINĖS ENERGIJOS) IR KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ PANAUDOJIMAS ENERGIJAI GAMINTI”

2010-07-23

Šioje studijoje išanalizuotos galimos atsinaujinančių energijos išteklių gamybos apimtys savivaldybių lygyje, nagrinėjamos technologijos, naudojamos atsinaujinančių energijos išteklių gamyboje ir transformavimui į kitas energijos rūšis, jų techniniai ekonominiai rodikliai. Pateikiami galutinės energijos poreikiai savivaldybėse, pasitelkiant matematinį energetikos sistemos raidos modeliavimą nagrinėjamos poreikių patenkinimo problemos, atsinaujinančių energijos išteklių paramos schemos ir teisinių aktų tobulinimo klausimai bei racionalios atsinaujinančių energijos išteklių plėtros kryptys.

Šalies savivaldybėse esamų atsinaujinančių energijos išteklių (biokuro, hidroenergijos, saulės energijos, geoterminės energijos) ir komunalinių atliekų panaudojimas energijai gaminti  Šalies savivaldybėse esamų atsinaujinančių energijos išteklių (biokuro, hidroenergijos, saulės energijos, geoterminės energijos) ir komunalinių atliekų panaudojimas energijai gaminti. (8.20 MB)