LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS DĖL NACIONALINĖS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PLĖTROS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO

2010-06-21

Strategijoje sumažintas elektros energijos gamybos kiekis biomasės elektrinėse bendrame elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių balanse. Nors Lietuvos energetikos instituto atliktos studijos išvadose nustatyta, kad tai yra ekonomiškai patraukliausia AEI plėtros kryptis Lietuvoje, lyginant su hidro, saulės ir vėjo elektrinėmis.


Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija ir Lietuvos energijos konsultantų asociacija raštais kreipėsi į LR Vyriausybę su prašymu įvertinti LEI atliktos studijos rezultatus, tačiau į tai nebuvo atsižvelgta.

 Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 789  patvirtino  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 789 patvirtino "NACIONALINĘ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PLĖTROS STRATEGIJĄ (411.44 KB)