Paramos fonde Europos socialinio fondo agentūroje pasirašyta projekto „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas šilumos tiekimo įmonėse” finansavimo ir administravimo sutartis

2009-04-16

Šios sutarties pagrindu Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai bus skirtas finansavimas projektui „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas šilumos tiekimo įmonėse" įgyvendinti.

Projekto partneriai – UAB „Vilniaus energija", AB „Kauno energija", UAB „Litesko", AB „Panevėžio energija", UAB „E energija", AB „Klaipėdos energija", AB „Šiaulių energija", UAB „Mažeikių šilumos tinklai".

Projekto trukmė – 2009 m. balandžio 15 d. – 2012 m. kovo 31 d.

Projekto tikslas – tobulinti šilumos tiekimo įmonių darbuotojų kvalifikacijos žinias ir gebėjimus.

Projekto uždaviniai – parengti ir įgyvendinti mokymo programas energetikos ir vadybos srityse. Bus apmokyti aukščiausiojo ir viduriniojo lygio įmonių vadovai, inžinieriai, kiti specialistai.

Vadybos mokymų temos:
1) Sisteminis žmogiškųjų išteklių valdymas;
2) Efektyvi vidinė ir išorinė komunikacija;
3) Efektyvus klientų aptarnavimas ir klientų globa;
4) Lyderiavimo ir vadovavimo įgūdžių ugdymas;
5) Darbinės veiklos planavimas, organizavimas ir valdymas;
6) Subalansuotų veiklos rodiklių sistema;
7) Darbuotojų veiklos valdymas ir vertinimas;
8) Projektų valdymas;
9) Krizių valdymas;
10) Efektyvus finansų valdymas;
11) Įmonės įvaizdžio formavimas.

Energetikos mokymų temos:

1) Mokymo temos vadovams:energetinių ir vandens šildymo katilų degimo optimizavimas, derinimas; energetikos įrenginių (katilų, turbinų, blokų) ekonominių techninių rodiklių vertinimo metodai; ES norminių teisės dokumentų, reglamentuojančių gamtosaugą energetikoje apžvalga ; kietojo biokuro naudojimo pasaulinė patirtis, nauji metodai, specifiniai reikalavimai;
2) Mokymo temos šilumos tiekimo organizatoriams:
* pastatų energetinis auditas, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų tipai, veikimo principai, schemos, galimi darbo sutrikimai, modernizavimo būdai ir galimybės, šių sistemų priežiūros organizavimas, prižiūrėtojo atsakomybė, santykiai tarp tiekėjo, prižiūrėtojo ir vartotojo;
* automatika (šilumos ir elektros gamybos procesų automatizavimas ; šilumos energetinių procesų automatinio reguliavimo sistemų eksploatavimas; šilumos ir elektros energijos apskaitos sistemos, nauji metodai; technologinių procesų valdymo sistemos, jų naudojimas energetikoje
* elektra (dažnio keitiklių naudojamų energetikoje tipai, veikimo principai, jų priežiūra, aptarnavimas; relinės apsaugos ir automatikos mikroprocesoriniai įrenginiai, nauji įtaisai, jų aptarnavimas, priežiūra;generatorių žadinimo sistemos, jų tipai, naudojimas, eksploatacija
* geoinformacinių sistemų taikymas šilumos tiekimo tinkluose;
* kompiuterinių technologijų pritaikymas šilumos tiekimo sistemose;
* tinklų monitoringas (defektų nustatymas šilumos trasose, nutekėjimų paieškos prietaisai);
* atsinaujinantys energijos šaltiniai ir su tuo susijusios technologijos, efektyvus energijos tiekimas; inžineriniai šiluminių procesų ir įrengimų skaičiavimai (tame tarpe elektrinės, katilai, šilumos trasos, šilumos punktai).
* teisinė bazė reglamentuojanti elektros energijos gamybą ir pardavimą, elektros ir automatikos įrenginių įrengimą, priežiūrą, eksploatavimą bei saugų ir patikimą darbą. Valstybinės darbo inspekcijos, Valstybinės energetikos inspekcijos teisės aktai, susiję su energetikos įmonių ūkine veikla. Techninė ir kita dokumentacija elektros ir automatikos įrengimų darbo patikimumo didinimo, techninių – ekonominių rodyklių gerinimo, saugos darbe, aplinkos apsaugos klausimais. Modernios, pažangios technologijos elektros ir automatikos srityje. Darbo su pavojingais įrenginiais specifika.

 Metrasciui_488_3.JPG