Seminaro, įvykusio 2005-11-03 d. pranešimų medžiaga

2005-11-14

Šių metų lapkričio 3 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija kartu su Green Stream Network surengė seminarą „Prekyba šiltnamio efektą sukeliančiomis dujų emisijomis“. Seminaro metu pranešimus skaitė V. Krušinskas (LR aplinkos ministerija), R. Kazlauskas, L. Užšilaitytė (VĮ „energetikos agentūra“), J. Žaltauskienė (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas), UAB „Ekoresursai“ bei Green Stream Network atstovai.

Seminaras vyko viešbutyje Reval Hotel Lietuva, kuriame dalyvavo apie 50 atstovų iš šilumos tiekimo įmonių.