Naujas teisės aktas

2005-07-25

Ūkio ministras 2005-07-14 įsakymu Nr. 4-263 patvirtino „Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumai perduoti, išpirkimo ar eksploatavimo aprašą“ (V.Ž. 2005, Nr. 89-3344)