Mokomasis seminaras „Prisitaikymas prie klimato kaitos: nuo valstybės politikos iki vietos lygmens“

Data

27 lapkričio, 2018

Organizatorius

Aplinkos ministerija

Vieta

Vilnius

2018 m. lapkričio 27 d. įvyko Aplinkos ministerijos kartu su Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institutu organizuotas mokomasis seminaras „Prisitaikymas prie klimato kaitos: nuo valstybės politikos iki vietos lygmens“. Renginys buvo skirtas ministerijų, savivaldybių, nevyriausybinių, mokslinių organizacijų atsotvams. Seminare dalyvavo šie VU Geomokslų instituto darbuotojai: prof. E. Rimkus, doc. J. Kažys, dr. Judita Liukaitytė-Kukienė, dokt. J. Kilpys. Prisitaikymą prie klimato kaitos ir kylančių poplūdžių apžvelgė svečias iš Jungtinės Karalystės Philip Thompson (Lesterio savivaldybė), o karščio bangų poveikį pristatytė Dovilė Adamonytė-Rimkė (Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras).

PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA

E. Rimkus „Prisitaikymas prie klimato kaitos – kas laukia Lietuvos miestų”

J. Kažys „Praktinė užduotis: kaip prisitaikyti prie poplūdžių miestuose”

J. Liukaitytė-Kukienė „Integruotoas energetikos ir klimato kaitos veiksmų planas

P. Thompson „Prisitaikymas Lesteryje”

D. Adamonytė-Rimkė „Karščio bangos ir jų keliami pavojai”