LR Seimas pritarė įstatymo pataisai, kad nereguliuojami NŠG privalės pirkti biokurą biržoje

2019-04-19

LR energetikos ministerija balandžio 11 d. išplatino pranešimą, kad Seimas pritarė Energetikos ministerijos parengtam Energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimui, pagal kurį visi šilumos gamintojai biokurą privalės įsigyti vienodomis konkurencinėmis sąlygomis.

Pagrindinė įstatymo pataisa sako, kad „Šilumos tiekėjai, šilumos aukciono dalyviai ir bendri šilumos ir elektros energijos gamintojai, kurie elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti naudoja biokurą, privalo teikti pirmenybę energijos išteklių biržai įsigydami visą elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti reikalingą biokuro kiekį„.

Primename, kad 2018 m. vasaros pabaigoje drastiškai brangstant biokurui, LŠTA dėjo visas pastangas, kad būtų suvaldytos neproporcingai didėjusios vietinio biokuro kainos. Tarp LŠTA siūlymų buvo ir kuro įsigijimo sąlygų suvienodinimas rinkos dalyviams, dalyvaujantiems šilumos gamybos konkurencijoje.

Nors biokuro kainos stabilizavosi, o visi nepriklausomi šilumos gamintojai (NŠG) panašu, kad neišvengiamai, kaip ir centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) įmonės, biokurą pirks biržoje, tačiau iki lygiavertės šilumos gamybos konkurencijos dar toli. LŠTA ir toliau dės visas pastangas, kad šilumos vartotojus šiluma pasiektų mažiausiomis sąnaudomis, o NŠG pelnas būtų pasidalintas su šilumos vartotojais lygiai taip pat, kaip dalinasi CŠT įmonės, prižiūrint Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

Įstatymo projektas ir susiję dokumentai

Kitos naujienos