LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 m. lapkričio 4 d. NUTARIMAS Nr. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO”

2020-12-16