Kretingos šilumos tinklai sprendžia problemas ir efektyvina šilumos tiekimo procesus

2024-03-25

Š.m. kovo 19 d. Kretingos šilumos tinklų (toliau – Kretingos ŠT) bendrovėje lankėsi Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (toliau – LŠTA) atstovai: LŠTA prezidentas Valdas Lukoševičius ir energetikos technologijų bei ekonomikos analitikas Vytautas Džiuvė. Svečiai su įmonės vadovais aptarė įmonėje daromus žingsnius veiklos efektyvinimo kryptimi, susipažino su pasiekimais ir iššūkiais, kuriuos tenka įveikti kasdieniniame darbe. Žinoma, aptarta ir LŠTA veikla bei mažųjų narių poreikiai, kuriuos diktuoja sudėtinga ir atsakinga šilumos tiekimo veikla. Apžiūrėti pagrindiniai Kretingos ŠT eksploatuojami objektai, pateikta informacija apie sėkmingus investicinius projektus ir kitus planuojamus sprendimus.
Daugiau skaitykite LŠTA pranešime.

LŠTA pranešimas „Kretingos šilumos tinklai sprendžia problemas ir efektyvina šilumos tiekimo procesus”