Knygos „Lietuvos energetika“ X tomo pristatymas

Data

06 spalio, 2023

Organizatorius

LŠTA

Vieta

Vilnius

Šių metų spalio 6 d. Vilniuje verslo centre Technopolis „Nova“ įvyko LŠTA organizuotas renginys, kuriame buvo pristatytas naujausias iš serijos „Lietuvos energetika“ X tomas, skirtas centrinio šildymo ir kogeneracijos vystymuisi Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Leidinyje nušviesta centrinio šildymo infrastruktūros statybos raida, iliustruoti tipiniai technologiniai sprendimai, paminėtos įmonės ir asmenys daug prisidėję prie šilumos ūkio kūrimo Lietuvoje. Knygos atsiradimo peripetijas papasakojo Energetikos senjorų klubo prezidentas Vilius Šaduikis ir leidėjas Jeronimas Laucius.

LŠTA renkamus šilumos ūkio rodiklius (iki 2022 metų) ir jų analizę pateikė LŠTA prezidentas Valdas Lukoševičius. Kartu pateiktos svarbiausios dabartinio vystymosi etapo šilumos ūkyje aktualijos bei perspektyvos. Akcentuoti valdžios įstaigų sprendimai, kurie skatintų pažangą ir tolimesnį centrinio šildymo bei kogeneracijos objektų vystymą Lietuvoje.

Apie reikšmingas šilumos ūkio planavimo ir vystymo permainas pagal naujausias Šilumos ūkio įstatymo pataisas pranešimą padarė Energetikos viceministrė Inga Žilienė.

VERT pirmininko pavaduotojas Donatas Jasas pristatė permainas šilumos gamybos konkurencijoje. Šie pakeitimai labiausiai palies tuos miestus, kuriuose kyla įtampa dėl didelio šilumos gamintojų skaičiaus.

Didelį dalyvių susidomėjimą sukėlė reikšmingi pokyčiai reguliuojamosios kainodaros srityje, kuriuos apžvelgė VERT narys Matas Taparauskas. Prelegentas atsakė į gausius susirinkusiųjų klausimus.

Baltpool atstovas Vaidotas Jonutis pateikė biokuro rinkos apžvalgą ir savo pastebėjimus dėl galimo jos vystymosi.

RENGINIO AKIMIRKOS: