Išrinktas naujas LŠTA Tarybos narys

2020-06-11

Asociacijos neeilinis ataskaitinis narių susirinkimas šiandien vienbalsiai išrinko AB „Kauno energija “ generalinį direktorių Tomą Garasimavičių nauju Tarybos nariu