Inovatyvus įrenginys didins „Kauno energijos“ Petrašiūnų elektrinės katilų efektyvumą

2021-04-21

AB „Kauno energija” pranešimas www.kaunoenergija.lt

Inovatyvios technologijos ateina ir į miesto šilumos gamybos rinką. Šilumą kauniečiams tiekiančiai „Kauno energijai“ priklausančioje Petrašiūnų elektrinėje bus įrengtas absorbcinis šilumos siurblys, grąžinsiantis dalį šilumos į sistemą ir taip padidinsiantis katilų galią ir efektyvumą.

Naujasis absorbcinis šilumos siurblys bus įrengtas vykdant projektą „Absorbcinio šilumos siurblio įrengimas Petrašiūnų elektrinėje“ ir yra pagrindinė projekto sudedamoji dalis. Kiek anksčiau į Petrašiūnų elektrinę atvežtas ir įrenginys skruberis, kuriuo bus papildomai valomi iš katilo išeinantys dūmai ir taip pat atgaunama dalis su jais išeinančios šilumos. Abu įrenginiai pradėti montuoti.

Katilams veikiant maksimalia 30 MW galia, abu naujieji įrenginiai pridės apie 2,4 MW arba apie 7 proc. galios. Tuo pačiu, sumažės kuro sąnaudos tam pačiam šilumos kiekiui pagaminti. Naujasis absorberis yra vienas iš naujų inovatyvių sprendimų, padėsiantis gaminti šilumą Petrašiūnų elektrinėje dar efektyviau. Šis sprendimas ne tik padidins katilinės efektyvumą, bet ir padės mažinti gaminamos ir vartotojams tiekiamos šilumos kainą.

Projekto vertė – 1119 tūkst. eurų. Aplinkos ministro įsakymu, projektui skirta 357 tūkst. eurų subsidija iš Klimato kaitos programos lėšų pagal finansavimo priemonę „Esamos įrangos modernizavimas, pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuotos šilumos tiekimo sektoriuje, siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį“.

Kitos naujienos