Inovacijų fondo parama aplinką tausojančių technologijų projektams

2020-11-19

2020 m. lapkričio 18 d. LR aplinkos ministerijos pranešimas

Gruodžio 1 d. Europos Komisija skelbs kvietimą teikti paraiškas Inovacijų fondo paramai, skirtai mažos apimties aplinką tausojančių technologijų projektams. Prieš jį paskelbiant, rytoj, lapkričio 19 d., organizuojamas šiai paramai skirtas virtualus seminaras.

ES neseniai įkurtas Inovacijų fondas – viena didžiausių pasaulyje inovatyvių, aplinką tausojančių technologijų finansavimo programų, veikianti iš ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos lėšų. Jis svariai padės mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Tikimasi, kad šis fondas 2020–2030 m. paskirstys iki 10 mlrd. eurų inovatyvių technologijų plėtrai.

Paskelbus pirmąjį kvietimą teikti paraiškas paramai, skirtai didelės apimties, daugiau kaip 7,5 mln. eurų vertės, projektams, gauta 311 paraiškų (iš Lietuvos – 5). Šie projektai per jų vykdymo laikotarpį, preliminariu vertinimu, turėtų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas 1,2 mlrd. tonų CO2. Šis kiekis sudaro trečdalį visų ES emisijų 2018 metais.

Tarp gautųjų paraiškų, kurios suplanuotą 1 mlrd. eurų paramą viršijo net 22 kartus, vyrauja atsinaujinančių išteklių ir vandenilio technologijoms skirti projektai. Išsamesnė informacija viešai bus skelbiama tik atlikus gautų projektų vertinimus.

Antrasis Inovacijų fondo kvietimas teikti paraiškas, kuris bus paskelbtas gruodžio 1 d., skirtas mažos apimties – nuo 2,5 mln. iki 7,5 mln. eurų vertės – inovatyviems projektams, kurie jau išplėtoti ir paruošti masinei gamybai bei rinkai. Paramos lėšomis bus galima padengti iki 60 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Projektams pagal šį kvietimą, kuris galios iki 2021 m. kovo 10 d., numatyta skirti 100 mln. eurų.